» اختصاص شصت میلیارد ریال برای مستندسازی املاک وزارت آموزش و پرورش