» نشست دکتر قاسم احمدی لاشکی با معاون عمرانی روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی