» مستندسازی ۵۲ درصد از املاک آموزش و پرورش نیازمند حمایت دولت و دستگاههای اجرایی است