» پیام تسلیت دکتر قاسم احمدی لاشکی در پی درگذشت آیت الله محمد یزدی