» دیدارمعاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش با نماینده ولی فقیه در استان گلستان