» زیبنده نیست که دانش‌آموزان سیستان و بلوچستان در چادر تحصیل کنند