» وعده های نامزدها باید مبتنی بر واقعیت باشد / نتیجه وعده های شعاری بی اعتمادی مردم به مسئولان است