» توضیحات دکتر قاسم احمدی لاشکی رییس ستاد سی و‌چهارمین اجلاس روسای آموزش و پرورش کشور پیرامون برنامه های این اجلاس