» احمدی لاشکی در آیین امضای تفاهم نامه سه جانبه مستند سازی املاک و اموال غیر منقول وزارت آموزش وپرورش: ۳۸هزار و ۵۹۷ ملک آموزش و پرورش با انعقاد این تفاهم نامه مستند سازی خواهد شد