» تشریح آخرین تغییرات بودجه آموزش و پرورش و رتبه‌‌بندی معلمان/ برگزاری آزمون اصلح معلمان حق‌التدریس‌