» معاون حقوقی و پارلمانی وزارت آموزش و پرورش در جلسه کمیته مستندسازی املاک آموزش و پرورش خراسان رضوی: ۱۰۲ هزار و ۷۰۰ ردیف استخدامی در سال ۹۹ به آموزش و پرورش اختصاص یافت