» معاون حقوقی و امور مجلس وزیر آموزش و پرورش در نشست تخصصی مشترک اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با مدیران آموزش و پرورش خراسان رضوی خبر داد: اختصاص اعتبار ۵۰۰ میلیارد تومانی جهت خرید تبلت ویژه دانش آموزان نیازمند توسط مجلس شورای اسلامی