» کارشناسان غیر دولتی درباره‌ پروژه‌ انتقال آب دریای خزر به فلات مرکزی نظر دهند