» اجلاس مدیران و روسای آموزش و پرورش کشور یازدهم و دوازدهم شهریور برگزار می‌شود